Tenor Saxophone
Selmer Balanced Action SN29xxx
MouthPieceCafe Espresso
Vandoren V16 #2.5


Flute
Sankyo Flute "PRIMA" SN82xxx


Alto Saxophone
Yanagisawa
Meyer
Rico